به نام خدا 


برت منینگبرت منینگ  بزرگترین  استاد صداسازی در جهان  معتقد است که  برای رسیدن به نت های بسیار بالا باید به حنجره خود سیخونک زد تا تارهای صوتی  نرم و شل شوند !! 


یعنی به زور هم که شده به تدریج و در طول زمان سعی کنیم نتهای بسیار بالا را با فشار اجرا کنیم تا صدایی شبیه به صدای کشیدن خودکار روی شیشه  ایجاد شود !!


ایشان همچنین معتقد است که باید رنگهای صوتی انسانهای مختلف را در لابلای  لایه های صدای خودمان  جاسازی کنیم و یک صدای ترکیبی و چند رگه و جذاب ایجاد کنیم همچنین از نظر برت منینگ  ؛ صدای فالستو  هیچ  ایرادی  ندارد و نباید  به حرف مردم اعتنا کرد زیرا فالستو نیز خودش یک هنر است و ما باید راحت و آزاد باشیم !! استاد  برت منینگ ؛  بسیار خوش اخلاق و متواضع است و ترفندهای عالی صداسازی را بصورت رایگان به مردم یاد می دهد و اصلا غرور ندارد و مودب است . 


من شاگرد مجازی برت منینگ هستم !!! 

+


این پست و پستهای مشابه  برای خالی نبودن عریضه ؛  منتشر شدند !!