به نام خدا


خداحافظ فیلترشکن 


می خواستم با کمک فیلترشکن به  سایت یوتیوب وارد شوم و فیلم سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه زلزله زده را ببینم تا مطمئن شوم که این شخص ؛  بدل است یا خود رهبر ؟؟ اما  چون فیلترشکن ها از کار افتاده اند  نتوانستم به سایت یوتیوب وارد شوم .


سوال :  


اگر هیچ ریگی در کفش جمهوری اسلامی ایران نیست و رهبر ایران بدل ندارد چرا فیلم سفر ایشان به کرمانشاه زلزله زده از دسترس مردم ایران  ؛ خارج است ؟؟من حدس می زنم که این شخص ؛ بدل است . اگر بدل نیست سیستم فیلترینگ را برای همیشه از کار بیندازید  تا خیالمان راحت شود. بهرحال من بجز  روبات پیازی اوربوت  و مرورگر تور  به هیچ فیلتر شکن دیگری اعتماد ندارم . داک داک گو  بدون  روبات پیازی و مرورگر تور  هیچ غلطی نمی تواند بکند . 
هنوز هم  می گویم :  تا زمانیکه  نت بین الملل  قطع شود و سیستم فیلترینگ پابرجا باشد  می توانم ادعا کنم که رهبر ایران دهها  بدل دارد . همینکه روبات پیازی و مرورگر  تور  دیگه قابل دانلود نیستند  و از دسترس خارج شدند یعنی اینکه شما مسوولین به ما مردم اعتماد ندارید و از ما می ترسید و امنیت فضای مجازی را به بهانه امنیت ملی ؛ نابود کردید زیرا از نظر شما  مسوولین ؛ ما مردم یک مشت اغتشاشگر و تجزیه گر  و وطن فروش  هستیم   .  تمام  ! 

.

.