به  نام خدا 


INTP 


من یک انسان با تیپ شخصیتی  INTP  می باشم 


مشخصات تیپ شخصیتی   INTP   :  


I  =  درونگرا   و منزوی هستم  . 


N  = تفکر کل گرا . به حس ششم و امور معنوی و شهود و  کلی گویی  و  پیشگویی  و  آینده بینی  و  علوم  غریبه و   ......  علاقه  دارم T=  منطق دان . منطقی . عقل گرا . متنفر از عشق و احساسات و  سایر عناصر  تحمیق کننده و هیجانی  و  شعار  و ...

از همدلی بیزارم . معمولا  اشیا و پدیده ها و انسانها   را بی رحمانه   نقد می کنم. 


P =  انعطاف پذیر .   از قانون  و دیکتاتوری  و مرزبندی  بیزارم  و  دوست دارم آزاد باشم  و  آزادی را به سایر مردم نیز هدیه دهم . 
کاری به خیر و  شر  مردم  ندارم  . فقط  برخی اوقات  برخی  افراد ستمگر  و قلدر   را نقد می کنم. 


فقط نقد می کنم.  هیچ علاقه ای به شهرت و محبوبیت  ندارم و دوست دارم مخفی و گمنام  باشم 


زیرا : 


تیپ شخصیتی  INTP  به شدت  درونگرا و منزوی  و گوشه گیر و متفکر و  ایده پرداز  و عقلانی و منطقی و  اهل تفکر  و نظریه پردازی  است 


این تیپ شخصیتی  دوست دارد در مورد همه چیز نظر بدهد . تیپ شخصیتی  INTP  لزوما  باهوش  نیست و   افراد  کم هوش  نیز می توانند  در این  تیپ شخصیتی  قرار  گیرند . 


سرگرمی این افراد در  تفکر  و رویا پردازی و تخیل و ایده پردازی  خلاصه می شود . اهل عمل نیستند . فقط فکر می کنند اما به افکار و ایده هایشان  عمل  نمی کنند .  


اینها  حتی در حالت  بیداری  نیز  در تخیلات و رویاهایشان  غرق می شوند .


به شدت کل گرا هستند و به جزئیات  اهمیت  نمی دهند علاقه فراوانی به مهندسی معکوس دارند . 


از عشق و  سینما  و رمان و داستان  عاشقانه  بیزارند . 


بسیار رک گو و صریح  و شجاع  هستند و با هیچکس تعارف  ندارند . 


لحن  بسیار  تند  و گزنده ای  دارند دارای حس  ششم  بسیار  قوی  هستند و می توانند  آینده  را پیشگویی  نمایند به خدا  و   مرگ  و حیات پس از مرگ  اعتقاد دارند خدا را  با عقل  می پرستند چون می دانند که  عاقل ترین انسان کسی است که خدا را  با عقل و منطق  بشناسد و بپرستد  و می دانند که اطاعت از خدا  یعنی  عقلانیت و بصیرت  و نجات از  آتش جهنم . این افراد هرگز هیچ چیز یا هیچکس را دستکم  نمی گیرند و تمام انسانها را از خودشان  عاقلتر  و باهوشتر و  قویتر و متدین تر و مومن تر  و  بهتر   می دانند . 


لذا  با مردم  مدارا  می کنند و از درگیری  و دعوا   پرهیز  می کنند .


از خشونت  بیزارند 


اگر از مردم بخواهند که به جایی  مثلا تهران  حمله  کنند فقط قصد دارند  مردم را آزمایش کنند  و عکس العمل مردم را  ارزیابی  نمایند وگرنه  ذاتا  از  اغتشاش  و فتنه گری  و تفرقه  و خشونت و حمله  ؛    بیزارند . 


.....

.....

....


من یک  INTP هستم ...‌.‌