به نام خداساز مخالف من همیشه در تمام زمینه ها و موضوعات ، ساز مخالف زده ام و می زنم و این رفتار ، عملا موجب می شود که مردم از دست من و نوشته هایم خشمگین شوند . 


من در هر زمینه ای که فکرش را بکنید ساز مخالف زده ام :


موسیقی


فناوری اطلاعات و برنامه نویسی


سبک زندگی


سبک خوانندگی


سبک تلاوت قرآن


سبک وبلاگنویسی


سبک نویسندگی


اصالت 


آزادی


تفکر


دیدگاه 


تفکر


سیستم عامل


اقتصاد


و ....سوال : دلیل این ساز مخالف چیست ؟؟؟


جواب: سبک خاص زندگی 


بله من به سبک خودم زندگی می کنم . 


البته این سبک خاص زندگی ، به سبک خاص تفکر و نوع تفکر و دیدگاه نیز مربوط می شود . 


من دارای تیپ شخصیتی منطق دان یا INTP هستم . 


I =  درونگرا و گوشه گیر و منزوی N  =  تفکر کل گرا و شهودی که خودش را به ارائه ی سند و مدرک ملزم نمی داند و بصورت کلی و چشم بسته نظر می دهد . حس ششم . دیدگاه معنوی . نگاه معنوی به جهان . افق باز . بصیرت . بی توجهی به جزئیات دشوار و پیچیده . 


درگیر نشدن با دشواریهای فنی . چشم بسته غیب گفتن !!! 


پرهیز از جدل و بحث با مردم . دارای قدرت تفکر ماورایی . توانایی پیشگویی حوادث آینده . 


عاشق سیستم های ساده و کلی پرهیز از جزئیات بیهوده . 


استفاده از شهود و انتزاع برای  تفکر . T= تفکر. فکر . اندیشه . استفاده از عقل و منطق بجای احساسات و هیجانات . 


من به عقل و تفکر اهمیت می دهم و از احساسات و عشق چندان خوشم نمی آید و اهل همدردی با مردم نیستم . 


من یک منتقد بی رحم و سنگدل هستم . حرف ام را رک و پوست کنده می زنم و حوصله ی همدردی را ندارم . 


من به زندگی براساس عقل و منطق نگاه می کنم و از احساسات بیزارم P =  انعطاف پذیر . دارای ذهن باز و پرسشگر و کنجکاو . دشمن جمود فکری و تحجر دینی .  آزادیخواه . مستقل . من یک دیکتاتور خیرخواه هستم هرچند که خودم از دیکتاتورها بیزارم و البته من یک انسان انتقاد ناپذیر می باشم ! حوصله ندارم ادامه دهم . به کلمات کلیدی زیر این پست  نگاه کنید شاید حرفهای مرا بهتر بفهمید ! 
جواب سوال این بود : تفکر متفاوت !!!ساز مخالف فقط یک دلیل دارد : تفکر متفاوت .   هیچ دلیل دیگری ندارد .