به نام خدا


معرفی سایتهای معتبر خارجی babylon-softwareDictionary


آدرس جدید سایت دیکشنری معروف بابیلون :
این سایت بر روی ip  ایران ، باز می باشد . 


+


منبع : ویکی پدیا انگلیسی 


https://www.babylon-software.com/Babylon Software: Translate anything with 1 click | Babylon Translator (babylon-software.com)