به نام خدا


طبق آیات 20 تا 26 سوره مائده فلسطین به یهودیان تعلق داردامشب می خواهم مطلبی را بگویم که مدتهاست می بایست می گفتم تا شما را از یک فریب بزرگ یعنی روز قدس و راهپیمایی روز قدس نجات دهم . 


طبق آیات 20 تا 26 سوره مائده کاملا مشخص است که خداوند به حضرت موسی علیه السلام دستور داد که به بنی اسرائیل ( یهودیان ) بگوید که به ارض مقدس وارد شوند . 

ارض مقدس یعنی همان فلسطین !!

این رخداد بعد از نجات بنی اسرائیل از تعقیب و گریز فرعون روی داده بود  یعنی درست در زمانیکه بنی اسرائیل ( یهودیان )  از شر فرعون خلاص شدند  به مرز فلسطین رسیدند . که البته از ترس جانشان حاضر نشدند با اشرار درون فلسطین بجنگند و در نتیجه از ورود به فلسطین خودداری کردند و چهل سال در بیابان سینا واقع در بین فلسطین و مصر ، سرگردان و حیران شدند .جالب است نه ؟؟؟


و جالبتر اینکه در این آیات ذکر شده که این ارض مقدس (فلسطین )  جایگاه پیامبران و ملائک بوده است و یک سرزمین بسیار مقدس و مبارک است و شما قوم یهود که  حالا از شر فرعون خلاص شده اید موظف هستید به ارض مقدس یعنی فلسطین وارد شوید . 


قوم یهود رو به  حضرت موسی گفتند : تو و خدایت بروید و با دشمنان ساکن در ارض مقدس بجنگید . ما همینجا  می نشینیم تا خبر پیروزی را بشنویم آنوقت به فلسطین وارد می شویم !!

خداوند نیز در پاسخ اعلام کرد که ای موسی به حال یهودیان تاسف نخور و از امروز تا مدت چهل سال بین تو و آنها جدایی خواهد بود و در بیابان سینا سرگردان خواهند شد . خب ! حالا شما مخالفین این حقیقت  و مسئولین جمهوری اسلامی ایران و مدیران صدا و سیمای میلی ایران  و رهبر  ایران  و  طرفداران فلسطین و روز قدس و سایر مباحث مربوط به فلسطین ،  آیا سندی محکم تر و متقن تر از قرآن دارید که در پاسخ به من  به میدان بیاورید و مرا محکوم کنید ؟؟؟


مسلما هیچ سند و نوشته ای معتبرتر و موثق تر از قرآن نیست . 


بنابراین آیات 20 تا 26 سوره مبارکه مائده که این داستان واقعی را شرح می دهد ثابت می کند که قوم یهود یعنی همین بنی اسرائیل که امروزه به آنها اسرائیل یا صهیونیست گفته می شود طبق دستور خداوند موظف بودند  با اشرار درون فلسطین بجنگند و به  فلسطین مهاجرت کنند تا از نعمتهای خداوند بهره مند شوند  . 


این آیات محکمترین مشت است که بر دهان یاوه گویان این چند دهه ی اخیر می زند  و ثابت می کند که فلسطین که چند هزار سال قبل از ظهور اسلام توسط  حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب و پسرش حضرت یوسف ساخته شد بعدا توسط حضرت سلیمان تکمیل وبزرگ شد  و حضرت موسی و یهودیان موظف بودند به فلسطین وارد شوند . و چون یهودیان ترسو بودند و به فلسطین وارد نشدند و از فرمان خداوند مبنی بر ورود به فلسطین  سرپیچی کردند ،  مدت چهل سال در بیابان سینا  معطل  و سرگردان شدند .  
تاریخچه ی شهر بیت المقدس و سایر شهرهای فلسطین خصوصا شهر اریحا  را بخوانید . 


شهر اریحا  از شهرهای مهم فلسطین ، بیش از 11000 سال قدمت دارد یعنی بیش از 9000  سال قبل از ظهور اسلام !!!


بسیاری از شهرهای فلسطین از جمله بیت المقدس بیش از 7000 سال قدمت دارند یعنی فلسطین هزاران سال قبل از دین اسلام ، ساخته شده و توسط یهودیان و حضرت سلیمان نبی  گسترده شده است . 


بنابراین فلسطین که یک کشور بسیار قدیمی و باستانی است و به دوران قبل از اسلام تعلق دارد ، طبق  آیات 20 تا 26 سوره مائده و سایر آیات مربوط به قوم یهود و حضرت سلیمان و حضرت یعقوب ( اسرائیل ) و حضرت موسی ،   به قوم یهود که فرزندان حضرت یعقوب و از نوادگان حضرت اسحاق ( فرزند حضرت ابراهیم )  می باشند تعلق دارد و هرگز به مسلمانان تعلق ندارد . 


بروید تاریخ را مطالعه کنید . 


قرآن را بخوانید تا صحت گفته هایم بر شما ثابت شود . 


مسئله ی بعدی اینست که بیت المقدس هرگز قبله اول مسلمانان نبوده است و این فقط یک دروغ بزرگ است که سالهاست به ما می گویند . 


در ابتدای ظهور اسلام  ، مسلمان رو به خانه ی کعبه  نماز می خواندند که چون در این خانه ، بتهای بزرگ و معروف حضور داشت مشرکین مسلمان را مسخره می کردند تا اینکه وحی رسید که موقتا به سمت بیت المقدس نماز بخوانید . بعد که مکه توسط پیامبر اسلام صلوات ا... علیه و آله   فتح شد و بت ها  از درون خانه کعبه به بیرون رانده شدند دستور رسید که حالا می توانید مثل روزهای اول مجددا و البته برای همیشه رو به کعبه نماز بخوانید


خب این ثابت می کند که بیت المقدس و قدس هرگز قبله ی اول ما مسلمان نبوده است بلکه قبله ی دوم بوده  و  موقتا بعنوان قبله به کار رفته و سپس  خانه ی کعبه مجددا و برای همیشه به عنوان قبله در نظر گرفته است . 


ترتیب شهرهای قبله :


1- کعبه واقع در مکه  بعنوان اولین قبله تا قبل از تمسخر مشرکین 


2- قدس واقع در بیت المقدس ( فلسطین )  بعنوان دومین قبله و بصورت موقتی تا قبل از فتح مکه 


3- مجددا کعبه واقع در  مکه بعد از فتح مکه و بیرون ریختن بت ها از درون خانه کعبه بعنوان سومین و آخرین قبله ی مسلمانان . 


خب این ثابت می کند  که برخلاف تبلیغات سمی و مسموم صدا و سیمای میلی ایران ،  قدس هرگز قبله ی اول مسلمان نبوده است بلکه قبله ی دوم و موقتی بوده . 


عملا بیش از چهل سال است که  به ما دروغ می  گویند . مسئله ی بعدی اینست که ما ایرانیها  اکثرا فارس هستیم یعنی زبان مادری و نژادمان فارس است و دعوای بین عربها و یهودیان آنهم هزاران کیلومتر خارج از مرزهای ایران هیچ ربطی به ما مردم ایران ندارد . 


ایران هرگز نباید در امور داخلی سایر کشورها دخالت کند . 


دولت ایران متاسفانه سالهاست که به بیراهه رفته و اصرار دارد که از حقوق مردم فلسطین که خودشان سالها پیش با دست خودشان و به میل خودشان زمین های خود را به یهودیان فروختند و حالا مدعی شده اند و یک  جنگ احمقانه را راه انداخته اند ، دفاع کند . 


بروید تاریخ را مطالعه کنید .  ببینید آیا مردم فلسطین به میل خودشان زمینهای فلسطین را به یهودیان مهاجر که قصد داشتند به آیات 20 تا  26 سوره مائده عمل کنند ،  نفروختند ؟؟؟


بروید تحقیق کنید و  گول پروپاگاندا و تبلیغات دروغین و کثیف سیاسی دولت  ایران را نخورید . 


بیت المقدس طبق آیات 20 تا 26 سوره مائده و براساس اینکه توسط پیامبران بسیار قدیمی قوم یهود بخصوص حضرت سلیمان ساخته شده است  ، به قوم یهود تعلق دارد و این   عربها هستند که در غیاب قوم یهود که در کوره های آدمسوزی هیتلر  و آلمان نازی می سوختند ،  سرزمین فلسطین را اشغال کرده اند . 


شما هیچ سند و مدرکی که محکمتر و قویتر از آیات 20 تا 26 سوره مائده باشد و برخلاف این آیات باشد و حق را به مردم فلسطین و عرب ها بدهد  پیدا نمی کنید . 


محض اطلاع باید بگویم که تمام آیات سوره مائده جزو  آیات محکمه می باشند و هرگز نمی توانید این سوره و خصوصا این آیات را نسخ و باطل نمایید و برخلاف اینها مطلب بنویسید .من از ذهن تخیلی ام چیزی ننوشتم بلکه از روی آیات محکمه قرآن مجید  این مطلب را نوشتم . بنابراین سعی کنید چشمهایتان را بشورید تا واقعیت را ببینید . 


دعوای بین عربها و دولت اسرائیل باید توسط خود عربها یا سازمان ملل حل و فصل شود و عربها نیز باید آیات 20 تا 26 سوره مانده را در نظر بگیرند و قدری تامل و اندیشه نمایند و دست از تعصب بردارند و فراموش نکنند که خودشان با میل خودشان زمینهای فلسطین را به قوم یهود فروختند !


واقعا  ما مردم ایران تا چه حد بازیچه ی دست عربها و حکومت عرب پرست ایران شده ایم  . 


در تردیدهای آخرالزمان ، به قرآن مراجعه نمایید 


پیامبر اسلام (ص) +

+

التماس تفکر 


روز قدس و راهپیمایی روز قدس را تحریم کنید و در مسائل داخلی سایرکشورها دخالت نکنید . تاریخ را با دقت مرور کنید . آیات قرآن را مرور  کنید تا بفهمید چه کسی راست می گوید و چه کسی دروغ می گوید . 


+

+

وحید محمدی .  وبلاگ وحیدمیhttps://vahidmy.blog.ir/rss
نکته ی بسیار  مهم :


به دلیل اخطار سیستم وبلاگدهی بلاگ بیان مبنی بر اینکه این وبلاگ نمی تواند بیش از 10 هزار کلمه ی کلیدی داشته باشد ، تصمیم گرفتم که دیگه در این سیستم وبلاگنویسی نکنم . 


لذا پست بعدی را که مسلما کلمات کلیدی جدیدی دارد را در بلاگ اسکای یا فارسی بلاگ می نویسم . 


به دلیل مشکلات فنی و پول بلاگ بیان و به پایان رسیدن چوب خط تعداد کلمات کلیدی و سایر مشکلات سرویس بلاگ از جمله تاخیر فراوان در ذخیره ی تغییرات متن و هنگ کردن بلاگ بیان روی اینترنت اکسپلورر  ، از ادامه ی وبلاگنویسی در بلاگ بیان خودداری می کنم و پستها  و مطالب بعدی را در بلاگ اسکای یا فارسی بلاگ خواهم نوشت . بهرحال من یک بلاگر سیار هستم و هرگز خودم را به هیچ سیستمی وابسته نمی کنم و هرگز به هیچ سیستمی دلبسته نمی شوم . زیرا وبلاگ هدف نیست ، ابزار است . 


این پست ،  به دلیل محدودیتهای فنی و پولی بلاگ بیان ، آخرین پست وبلاگ وحیدمی می باشد  زیرا هیچ پولی برای خریدن میلیونها کلمه ی کلیدی در اختیار ندارم و بیش از این به شعور و شخصیت خودم توهین نمی کنم  و ادامه ی مطالب را در وبلاگهای دیگه که در بلاگ اسکای یا فارسی بلاگ ساخته ام خواهم نوشت . عطای بلاگ را به لقایش بخشیدم !!!
اگر عمری باشد مطالب جدید را در سایر سیستمهای وبلاگدهی خواهم نوشت 


مطالب مربوط به برنامه نویسی با زبان اسمبلی نیز که ناقص بودند را از اول تا آخر بصورت خلاصه و همراه با ذکر مثال و نمونه برنامه  ، در سایر سیستمهای وبلاگدهی خواهم نوشت . 


بهرحال حتی برای تکمیل مطالب مربوط به برنامه نویسی نیز چاره ای بجز اسباب کشی و مهاجرت ندارم . 


بنابراین باقیمانده ی دستورات زبان اسمبلی اینتل را به همراه دستورات قبلی ، بصورت یکجا در سایر سرویسهای وبلاگدهی  رمزگشایی خواهم کرد . 


البته سعی می کنم در سایر سرویسها ، بصورت مختصر و مفید بنویسم و از طویله نویسی و تکرار مکررات  خودداری کنم !!!!

هرچند که تکرار مکررات خصوصا در این پست ، صرفا برای این بود که مطالب ، ملکه ی ذهن تان شوند و از یاد نبرید  .  


شما را در سایر سیستمهای وبلاگدهی،  زیارت خواهم کرد !!انشا ا.... 


در پناه خدا باشید .  


الهم عجل لولیک الفرج