به نام خدا


مایکروسافت به همراه گوگل و چند شرکت دیگر  بنیاد زبان برنامه نویسی  راست Rust  را  تاسیس  کرد 


منبع :  زومیت 


https://www.zoomit.ir