به نام خداپستهای جدید وبلاگ وحیدمی بازدیدکننده ندارندمتاسفانه بعد از حملات سایبری مرگبار علیه وبلاگ وحیدمی ،  پستهای جدید وبلاگ وحیدمی بازدید کننده ندارند .  این خیلی بد است و اعصاب ام را خرد کرده .  آیا می توانم به وبلاگنویسی به سبک  بلاگفا  در بلاگ بیان ادامه دهم ؟؟؟؟


پستهای اخیر  ، در پنل وبلاگ ام ، هیچ بازدید کننده ای ندارند و این یعنی اینکه هکرها  به هدف خودشان که بی اعتبار کردن وبلاگ وحیدمی بود رسیدند .


ایرادی ندارد . ما  هم خدایی داریم .


اگر قرار باشد به سبک بلاگفا ، وبلاگنویسی کنم خب می توانم بروم همان بلاگفا و خودم را راحت کنم . 


بهرحال وبلاگنویسی به این شکل عملا نوعی توهین به شعور خودم محسوب می شود .


درواقع دارم به خودم توهین می کنم .


حالا که وبلاگ وحیدمی از دید بازدیدکنندگان مخفی شده و هکرها به هدف شوم شان رسیده اند  دلیلی ندارد که ادامه دهم . 


لذا همینجا برای همیشه از این وبلاگ خداحافظی می کنم  .


از شما خداحافظی نمی کنم بلکه از بلاگ بیان که ناامن است خداحافظی می کنم .


اینکه از این به بعد در کدام سیستم وبلاگدهی به کارم ادامه دهم هنوز معلوم نیست و باید در موردش خوب فکر کنم .


بهرحال وبلاگ وحیدمی به آخر راه رسید  زیرا هیچ بازدید کننده ای ندارد .


 هکرها خوشحال باشند زیرا به هدف شان رسیدند و می توانند جشن بگیرند .پایان راه .خداحافظ بلاگ .