به نام خدا ترجمه فقط ترجمه است : جمله ی بالا را از زبان یکی از برادران  دالتون   در تلویزیون ایران   ؛ شنیدم و برایم خیلی جالب بود زیرا حتی برادران دالتون نیز  به همان تجربه ای دست یافتند که من سالها پیش کسب کرده بودم و همان ایده ای را  بیان  کردند  که من امروز  ؛ بیان می کنم : ایده  و تجربه : حقیقتا  ترجمه فقط ترجمه است و هرگز نمی تواند جای علم و تجربه و استعداد و مهارت  و تفکر  را  بگیرد . من مدت دو ماه شبانه روز  مشغول ترجمه  فایل  راهنمای اصلی  اسمبلر RosAsm  یعنی  فایل  B_U_Asm.exe    بودم ولی وقتیکه کار ترجمه  به  پایان رسید  دیدم بجز یک برنامه ساده و بدوی  Hello World  چیز  دیگری را نمی توانم در زبان اسمبلی بنویسم و بسازم !!! 


تقصیر اسمبلی نبود . این  من بودم که  در برنامه نویسی ؛   استعداد نداشتم . 
علت کاملا مشخص بود : ترجمه  نتوانست  مشکل  عدم استعداد  را  برطرف کند . وقتیکه من  در برنامه نویسی استعداد ندارم  ؛ ترجمه هیچ کمکی به من نمی کند .  لذا من  از ایده ی  بکارگیری  تجربه و آزمون و  خطا   استفاده  کردم . 
من یک انسان تجربه گرا  و  ایده  پرداز  هستم !تجربه به من می گوید که اگر در انجام  کاری  استعداد نداری با آزمون و خطا  آن کار را یاد بگیر و اگر حتی آزمون و خطا و تجربه به  تو کمک نکرد  آن کار را رها کن و به دنبال کشف استعدادهایت باش . تجربه به من می گوید که  ترجمه بجز  ترجمه  هیچ کار دیگری انجام نمی دهد . ترجمه ؛ قدرت نیست .   علم و استعداد و تجربه  و آزمون و خطا و تفکر  هستند که به ما قدرت می دهند بزرگترین قدرت انسان ؛  ذهن است 


ترجمه فقط نوعی خود فریبی  و  توهم   است . 
ایده : بجای ترجمه ؛ از تجربه و آزمون و خطا و علم و کشف استعداد و تفکر  و  ایده   استفاده کنید . 


اگر در انجام کاری استعداد ندارید به سراغ کاری بروید که در آن استعداد دارید . وقت خودتان را هدر ندهید .


ترجمه یعنی اتلاف وقت . 


+


 


فرمولهای جهانی  : موسیقی را با کمک موسیقی  یاد بگیرید 


برنامه نویسی را با کمک برنامه نویسی یاد بگیرید 


زبان خارجی را با کمک زبان خارجی یاد بگیرید 


شنا کردن را با شنا کردن یاد بگیرید 


تفکر را با تفکر یاد بگیرید 


ایده پردازی را با ایده پردازی یاد بگیرید 


مهارت را با مهارت یاد بگیرید 


تجربه را با  کمک تجربه  یاد بگیرید 


استعداد را با کمک استعداد ؛ کشف کنید .....

....‌

....


هر چیزی را با کمک خودش یاد بگیرید اما ...


تا می توانید از ترجمه  خودداری کنید که بجز خود فریبی و اتلاف وقت  ؛  چیز  دیگری در ترجمه  وجود ندارد . ترجمه یعنی توهم .