به نام خداسرنوشت مبهم صباایده


بعد از انحلال سرویس وبلاگدهی میهن بلاگ و شبکه ی اجتماعی کلوب ، می توانم حدس بزنم که این بار نوبت به خود شرکت صباایده می رسد که به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و توسط پلیس فتا و سایر ارگانهای امنیتی و اطلاعاتی و تحت فشار خشکه مقدسها و ارگانها و افراد خشکه مقدس ،  منحل شود . 


بعید نیست با این وضعیت داغون شرکت صباایده و عدم وجود واحد حقوقی که بتواند از حقوق این شرکت و کاربران اش دفاع نماید ، ما باز هم شاهد دستگیری و بازداشت آقای شکوری مقدم مدیر شرکت صباایده و سپس انحلال کامل شرکت باشیم . 


نمی دانم چرا شرکت صباایده برای خودش وکیل یا واحد حقوقی معتبر و قوی دست و پا نمی کند و  چرا اینقدر شل می گیرد که سفت بخورد ؟


واقعا برایم سوال پیش آمده که چرا شرکت صباایده واحد حقوقی ندارد تا از حقوق خودش و کاربرانش در دادگاه دفاع نماید ؟؟؟


یعنی این وسط فقط شرکت بیان ، واحد حقوقی دارد یا اینکه خدای ناکرده شرکت بیان نیز واحد حقوقی ندارد و نوبتی هم  که باشد نوبت بیان و البته بلاگرهای بیان باشد ؟؟؟؟


آیا فردا باید از یکی از وبلاگهایم پستی تحت عنوان " سرنوشت مبهم بلاگ بیان "  بنویسم و سپس که شاهد نابودی بیان و وبلاگ وحیدمی بودم پستی تحت عنوان " نابودی وحیدمی توسط  حکومت جنایتکار ایران"   بنویسم ؟؟؟


آیا کار به اینجا می کشد ؟؟؟


خدا خودش رحم کند .  تا  8 سال دیگه معلوم نیست سرنوشت تک تک ما بلاگرها به کجا می کشد !


من به  شما اخطار داده بودم که اجازه ندهید اصولگراهای خشن و نادان و خشکه مقدس به قدرت برسند . چرا به این جماعت بیسواد و خشن و احمق و بی منطق رای دادید ؟؟؟؟


از ماست که بر ماست .  


تا ما باشیم در این انتصابات کثیف ریاست جمهوری سال 1400 شمسی شرکت نکنیم . 


فردا پس فردا که تک تک وبلاگهایتان مسدود و فیلتر شد به حرفهایم می رسید .  ببینید کی گفتم ؟؟


این خط و این نشان . 


فردا پس فردا که خیال این بی وجدانها بابت شرکت صباایده راحت شد به سراغ شرکت بیان می آیند و بعد از فیلتر کردن تمام وبلاگهای بیان ، خود شرکت بیان را نیز کاملا منحل می نمایند . 


از حالا تا  8 سال باید بدن مان عین بید بلرزد و استرس و نگرانی داشته باشیم که مبادا وبلاگهایمان و حتی شرکت بیان   منحل و نابود شود . 


لعنت خدا بر این حکومت جنایتکار ایران . در مورد کلوب ، به پست قبلی تحت عنوان " کلوب منحل شد "  مراجعه فرمایید . 

+

+

وحید محمدی . وبلاگ وحیدمی